Συστήματα δόμησης προκατασκευασμένα σπίτια μεταλλικές κατασκευές

LiveZilla Live Help
buildyourdream

Μετάβαση στο περιεχόμενο

roofinsulation

Σε υφιστάμενη κατασκευή οι δυνατότητες επέμβασης στη στέγη εξαρτώνται από το είδος της στέγης.
Διαφορετικές είναι οι δυνατότητες και οι μέθοδοι επέμβασης σε μία μονοκέλυφη κατασκευή
( εμφανής από μέσα στέγη) απ’ ότι σε μία δικέλυφη κατασκευή ( μη εμφανής από μέσα στέγη).

Η
BuildYourDream Insulation σας παρουσιάζει και σας προτείνει τρείς μεθόδους θερμομόνωσης στέγης, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες σας καθώς και το διαθέσιμο ποσό που θα θέλατε να δαπανήσετε.
Στην υφιστάμενη στέγη τοποθετείται μονωτικό υλικό μεγάλου πάχους και υψηλής πυκνότητας εξασφαλίζοντας αύξηση της μάζας και θερμική άνεση στο χώρο.
Το μονωτικό υλικό στερεώνεται στη υφιστάμενη επιφάνεια και καλύπτεται
από υλικό επιλογής του ενδιαφερόμενου ( ραμποτέ κτλ).

Κάτω από την υφιστάμενη στέγη δημιουργείται μία ψευδοροφή πάνω στην οποία τοποθετείται το μονωτικό υλικό μεγάλου πάχους και υψηλής πυκνότητας. Ειδικά καλώδια ανάρτησης εξασφαλίζουν τη σταθερότητα στου μεταλλικού σκελετού.
Εκτός από τη θερμομόνωση η ψευδοροφή προσφέρει και μία οριζόντια επιφάνεια (ταβάνι) σε αντίθεση με τη κεκλιμένη οπτική που υπήρχε.

Η τελική επιφάνεια της νέας οροφής μπορεί κατασκευάζεται από υλικά επιλογής του ενδιαφερόμενου ( ραμποτέ, γυψοσανίδα κτλ).


Στην υφιστάμενη πλάκα από σκυρόδεμα – η οποία βρίσκεται κάτω από τη στέγη - τοποθετείται μονωτικό υλικό μεγάλου πάχους και υψηλής πυκνότητας εξασφαλίζοντας αύξηση της μάζας και θερμική άνεση στο χώρο.Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού